فروشگاه فرشاد با دریافت E-namad و ثبت آن در سایت فروشگاه پذیرفته است که تابع قوانین خرید و فروش اینترنتی در جمهوری اسلامی باشد.