مشتریان عزیز می توانند با وارد کردن ایمیل و رمز شخصی خود

در سایت ثبت نام کرده و با وارد کردن آدرس و اطلاعات تماس خود،

یکبار برای همیشه خود را راحت کرده و فقط پروسه خرید را انجام دهند.